Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie eksponatów wielkogabarytowych przy izbie tradycji

logo leader.jpeg

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 roku Gmina Rudniki podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. "Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach". Zadanie obejmuje budowę dwóch wiat wystawienniczych, które pozwolą na zabezpieczenie eksponatów przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dodatkowo na całej długości działki zastosowane zostanie ogrodzenie panelowe oddzielające część usługową i kulturalną.

 

Tytuł: "Budowa wiat wystawienniczych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach"

Cel operacji: Powstanie nowoczesnego miejsca do ekspozycji lokalnego dziedzictwa poprzez budowę wiat wystawienniczych.

Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Planowane efekty operacji: Powstanie atrakcyjnego miejsca przyczyniającego się do wzrostu atrakcyjności i integracji społecznej.

Wartość projektu: 54.773,08 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 34.852,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: czerwiec 2021 r.

Inwestycja możliwa do zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

Wersja XML