Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIĘCEJ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

W ubiegłym roku nastąpiła przeprowadzka rudnickich przedszkolaków do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Wieluńskiej. Tym samym zaprzestano użytkowania dotychczasowego budynku gminnego przy ulicy Parkowej, który docelowo został przeznaczony na cele mieszkalne.

Dzięki porozumieniu z dnia 26 marca 2020r zawartym z Wojewodą Opolskim, w sprawie udzielenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, Gmina Rudniki otrzymała wsparcie, dzięki któremu budynek wyremontowano, a także wyposażono. Dotacja została przyznana w ramach przeprowadzonej procedury repatriacyjnej rodzin z Kazachstanu, a mających polskie pochodzenie.

Zakończona z końcem października inwestycja polegała na przebudowie i zmianie dotychczasowego sposobu użytkowania, obejmując swoim zakresem prace rozbiórkowe, murarskie, instalacyjne. Wymieniona i uzupełniona została także stolarka okienna i drzwiowa oraz utworzono 2 systemy centralnego ogrzewania.
Powstały dwa niezależne mieszkania o powierzchniach 62,90 m2 oraz 62,70m2. W każdym z nich znajduje się kuchnia, łazienka, a także 3 pokoje. Część wspólną stanowi piwnica, klatka schodowa oraz strych.
W ramach zawartej umowy każde mieszkanie zostało także wyposażone w podstawowe meble oraz niezbędny sprzęt RTV i AGD.

Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł  blisko 430 tys. zł, z czego ponad 313 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków.

Powyższa inwestycja wpłynęła bezpośrednio na zwiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem pierwszeństwo wynajmu mają przybyłe z początkiem grudnia b.r. rodziny z Kazachstanu.

Logotyp MSWiA.jpeg

 

 

Wersja XML