Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINNY PROGRAM ODNOWY WSI - SPRAWOZDANIE

 

Termin składania sprawozdań dla grup odnowy wsi

 

Sprawozdania z realizacji gminnego programu odnowy wsi należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku. Wszystkie grupy odnowy wsi realizujące zadania z tego zakresu zobowiązane są do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie. Nie złożenie w/w sprawozdania wyklucza grupę odnowy wsi z możliwości korzystania z dofinansowania w kolejnym roku budżetowym. W przypadku trudności czy wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Promocji i Rozwoju Gminy - 34 3595072 wew. 14.

DOCwzor-sprawozdania.doc (85,50KB)

Wersja XML