Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Julianpol

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-10-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (76MB)

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11-10-2010 r.:

JPEGpismo.jpeg

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEGpismo.jpeg
JPEGpismo1.jpeg
Informacja o zawarciu umowy JPEGinfo o zawarciu umowy.jpeg
Wersja XML