Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Dostawa z montażem gadów morskich - Budowa edukacyjnego centrum rozrywki w Cieciułowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-08-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie (106,00KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCSIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona.doc (198,00KB)
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc (106,00KB)
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (82,50KB)
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc (74,50KB)
DOCUmowa- dostawa.doc (94,00KB)
DOCZał.Nr 1 formularz ofertowy.doc (78,00KB)
DOCZałącznik 3a oświd. o braku podstwa do wykl. osoby fizyczne.doc (66,00KB)
JPEGplac sytuacyjny.jpeg (251,44KB)
JPEGplac zabaw.jpeg (116,46KB)
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc (106,00KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgłoszenie (145,30KB)

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja (63,48KB)

Wersja XML