Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Dostawa z montażem gadów morskich - Budowa edukacyjnego centrum rozrywki w Cieciułowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25-08-2010 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

DOCOgłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCSIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona.doc
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCUmowa- dostawa.doc
DOCZał.Nr 1 formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik 3a oświd. o braku podstwa do wykl. osoby fizyczne.doc
JPEGplac sytuacyjny.jpeg
JPEGplac zabaw.jpeg
DOCkalkulacja cenowa - gady morskie.doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFOgłoszenie

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

Wersja XML