Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korfantów kontra Rudniki

W dniu 10 grudnia 2004 roku odby?ło si? juz pi?te spotkanie siatkarskie pomi?dzy dru?ynami radnych z Gminy Korfantów i Gminy Rudniki. Mecz odby? si? na sali sportowej przy Gimnazjum w Rudnikach. Tym razem szcz??cie u?miechn??o sie do nas. Mecz zosta? rozstrzygni?ty wynikiem 3 : 1 dla Rudnik. By?o to ju? pi?te spotkanie tych dró?yn. Bilans tych spotka? wynosi 3 : 2 dla Korfantowa. Rewanż jest planowany w miesi?cu marcu i odb?dzie si? w Korfantowie.

Spotkanie to poza rywalizacj? sportow? ma jeszcze wymiar integracyjny. Jest ono bowiem okazj? do porozmawiania o sposobach rozwi?zywania niektórych spraw w innej gminie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W meczu udzia? wzi?li:

Gmina Korfantów Gmina Rudniki
Martyna Zdzis?aw Pyziak Andrzej
Balik Zygmunt G?adysz Edward
Huzar Ryszard Poniatowski Daniel
Juzwa Zbigniew Garncarek Jerzy
Kruczkiewicz Andrzej Dybich Tadeusz
Malitowski Zbigniew Kami?ski Andrzej
Smaku?a Jan Marchewka Jaros?aw
Wolszczak Kazimierz Borek Andrzej
?abi?ski Mariusz Doma?ski Grzegorz
Michnik Henryk
Badera Tadeusz
Polak Jan
Rychel Jan
Belka Stanis?aw
Niedrygo? Andrzej

Wersja XML