Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia muzyczne w Ośrodku Kultury w Rudnikach

Brak opisu obrazka

 

 

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ MUZYCZNYCH ORAZ SPORTOWYCH

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTYCZĄCEGO FUNKCJONOWANIA DOMÓW, CENTRÓW I OŚRODKÓW KULTURY Z DNIA 22.05.2020 R.

 1. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 2. W pokoju zajęć jednorazowo może przebywać tylko jedna osoba oraz instruktor.
 3. W galerii jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 4 osoby oraz instruktor.
 4. Na Sali widowiskowej może przebywać jednorazowo maksymalnie 12 osób oraz instruktor.
 5. Liczbę osób przebywających w pomieszczeniach kontroluje instruktor.
 6. Zajęcia mogą być przeprowadzane po uprzednim umówieniu z instruktorem.
 7. Pomiędzy zajęciami następuje przerwa na wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję urządzeń używanych przez uczestników zajęć.
 8. Opiekun dziecka doprowadza uczestnika zajęć do wejścia budynku, po czym opiekę nad dzieckiem przejmuje instruktor.
 9. Zakaz wejścia osób do obiektu z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 10. Szatnia pozostaje zamknięta.
 11. W toalecie może przebywać jednorazowo 1 osoba.
 12. W obiekcie obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, decyzję o zdjęciu maseczki podejmuje instruktor.
Wersja XML