Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny


WYKAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I   ELEKTRONICZNY   POCHODZĄCY Z  GOSPODARSTW   DOMOWYCH

Na terenie gminy Rudniki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rudnikach zlokalizowanym przy ulicy Dąbrówka 6,46-325 Rudniki

 

Wersja XML