Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PUNKTY ODBIORU FOLII I OPON ROLNICZYCH

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Urząd Gminy w Rudnikach wskazuje podmioty odbierające folie rolnicze i opony:

Folie rolnicze:

F.H. KORAL

42-100 Kłobuck ul. Długosza 103

tel. 507 156 074

odbiór folii rolniczych

 PHU „SO-MASZ” S.C.

98-100 Łask ul. Leśników Polskich 65

tel. 43/ 675 15 35; 605 684 846

odbiór folii rolniczych, worki po nawozach, worki big-bag

 Firma „Bartek”

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 9

tel. 503 531 668

odbiór foli rolniczych i worków po nawozach

Opony (w tym rolnicze):

PHUP „Henbopol”

46-320 Praszka ul. Mickiewicza 28A/33

składnica Sołtysy (dz. nr 94)

tel. 500 242 546

Wersja XML