Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady

 

- zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie (gm. Kluczbork); ”EKO-REGION” Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów;

- odpady zielone - instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie (gm. Kluczbork); „EKO-REGION” Sp. z o.o.,
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.

Wersja XML