Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Cztery pory roku w Gminie Rudniki"

30 stycznia 2020 roku nastąpiło komisyjne otwarcie i ocena prac nadesłanych w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w gminie Rudniki”.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w gminie Rudniki” był Wójt Gminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Celem Konkursu było:

W konkursie udział wzięło 7 mieszkańców gminy Rudniki w tym 5 dzieci oraz 2 dorosłych.

Komisja oceniająca powołana przez Wójta Gminy Rudniki Grzegorza Domańskiego w składzie :

1. Piotr Pabisiak - przewodniczący

2. Arkadiusz Spodymek

3. Małgorzata Lukas

przyznała następujące miejsca

 1. I miejsce  - Aleksandra Zając  „Glinianka”
 2. II miejsce  - Zofia Kołodziejczyk „Wapiennik”
 3. III miejsce  - Aleksandra Kołodziejczyk „Rzeka”
 4. Wyróżnienie  - Kinga Matusiak „Pociąg”
 5. Wyróżnienie  - Karolina Smugowska-Furmańczyk „4 pory roku w Porąbkach”

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach!

 

 

 

Wersja XML