Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie.

Logo OSP Dalachów.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
_______________________________________________________________________________________
 

Już w styczniu 2020 roku rozpoczną się prace remontowe w Sali  Spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie, które obejmują m.in.:

Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem realizacji projektu jest zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD, jak i wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonego remontu powstanie nowoczesny, bezpieczny obiekt zachęcający do licznych spotkań mieszkańców, w tym młodzieży oraz działających organizacji we wsi. Zwiększenie integracji, aktywizacji społecznej, przyczyni się do organizacji liczniejszych wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych. Stworzone zostanie atrakcyjne miejsce spotkań, spędzenia wolnego czasu, poprawie ulegnie wizerunek wsi, a także całego terenu LGD.   

Koszty związane z realizacją całości prac to kwota ok. 95 000,00, a dofinansowanie z EFROW wynosi 50 486,00 zł

DSC04424.jpegSala w Dalachowie (6).jpegSala w Dalachowie (5).jpegDSC04437.jpegNa końcu.jpeg

Wersja XML