Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

W naszym domowym kubełku pojawiają się bardzo różne odpady, które przestały być dla nas użyteczne. ODPADY NIEBEZPIECZNE, których jest tak mało – 1% są jednak bardzo dużym problemem, ponieważ zagrażają naszemu zdrowiu jak też trują nasze środowisko. Odpady te, dla naszego dobra , nie powinny trafić na wysypisko wraz z innymi.
 

Nie nadają się one w większości do ponownego wykorzystania i powinny być składowane w specjalnie zabezpieczonych miejscach lub unieszkodliwiane w specjalnych zakładach.

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych to przede wszystkim:

 1. baterie i akumulatory ołowiane,
 2. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 3. odczynniki fotograficzne,
 4. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 5. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć /termometry/,
 6. przeterminowane lekarstwa,
 7. przepracowane oleje, smary, smoły,
 8. wykładziny i inne produkty z PCW,
 9. środki ochrony roślin,
 10. rozpuszczalniki,
 11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Jak pozbyć sie odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne zbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpaów w Rudnikach, ul. Dąbrówki 6 (teren przy składowisku odpaów ).

 
 Zużyte baterie, i małe akumulatorki wszystkich rodzajów można również przynosić do pojemników wystawionych w:


zebrane baterie są odbierane przez Organizację Odzysku REBA S.A. -więcej informacji o organizacji znajdziecie Państwo na stronie www.reba.pl

Wersja XML