Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Zakup benzyny i oleju napędowego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19-12-2007 r. godz. 09.00

Ogłoszenie o przetargu:

PDFOgłoszenie (185,30KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ (1,12MB)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFPowiadomienie (166,87KB)

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja (61,00KB)

Wersja XML