Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie.

W załączeniu znajdują się:

 1. Zapytanie ofertowe wraz z  formularzem oferenta oraz Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 2. Rysunki poglądowe
 3. Zdjęcie poglądowe
 4. Przedmiar

Oferty   sporządzone   na   załączonym   formularzu   należy   przesłać   lub   osobiście   doręczyć   do   Urzędu   Gminy   w   Rudnikach  ul. Wojska   Polskiego  12  A   lub   drogą   elektroniczną   w   formie  skanu   na  adres e-mail:  do dnia 04.11.2019 r. do godz. 15:00.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

PDFZapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta.pdf

PDFS22BW-5e19071009110.pdf

JPEGdalachówremiza_2.jpeg

PDFPrzedmiar.pdf

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego:

PDFS22BW-5e19110515340.pdf

 

Wersja XML