Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne boisko oświetlone

Pomimo tego, iż dni są coraz krótsze, a zapał do sportu ogromny  na powstałym w niedawno boisku wielofunkcyjnym w Cieciułowie o nawierzchni poliuretanowej zostało zamontowane oświetlenie. Prace związane z budową oświetlenia zostały ukończone 25 września br. Zostały zamontowane  dwie lampy. Słupy oraz roboty montażowe kosztowały łącznie 11 906,40 zł, natomiast same lampy zostały odzyskane z Orlika w Rudnikach, gdzie w sierpniu zamontowano nowe lampy energooszczędne. Środki na sfinansowanie inwestycji to w całości budżet własny gminy.

Dzięki takiej inwestycji mieszkańcy będą mogli dłużej korzystać z boiska, a młodzież doskonalić swoje umiejętności.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML