Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia do Kalendarza imprez na 2020 rok

Zwracamy się z prośbą do sołtysów, liderów odnowy wsi oraz organizacji pozarządowych, szkół oraz wszelkich organizatorów imprez o zgłaszanie w terminie do 30 listopada 2019 roku wszystkich przedsięwzięć, które zamierzacie realizować w 2020 roku. Należy podać: nazwę organizatora, nazwę przedsięwzięcia i termin imprezy.

Zgłoszenia przyjmuje Referat Promocji i Rozwoju Gminy, II piętro, pokój nr 1.

Zgłoszenia można przedłożyć w wersji papierowej do urzędu gminy osobiście lub przesłać e-mailem: .

Celem tej inicjatywy jest powstanie kalendarza imprez na terenie gminy Rudniki tak, aby w jednym terminie nie odbywało się kilka imprez. Przede wszystkim chodzi o frekwencję na imprezach, gdy w danym dniu odbywa się kilka festynów na terenie gminy.

Wiemy ile pracy i zaangażowania kosztuje organizacja takich imprez, stąd też utworzenie wspólnego kalendarza usystematyzuje cykliczne przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Rudniki.

 

Iwona Napieraj

sekretarz gminy

Wersja XML