Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 3 września 2019 roku (wtorek)  o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach odbędzie się XI sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji.

3. Podjęcie uchwały:

a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej– – projekt uchwały  Nr XI/76/2019;

b/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt uchwały Nr XI/77/2019;

c/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród  – projekt uchwały Nr XI/78/2019.

4. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja posiedzenia Rady Gminy Rudniki będzie dostępna pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=5VuHpDFQ-Fg&feature=youtu.be

Wersja XML