Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

PRZYPOMINAMY, że w gminie Rudniki został utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który działa od 2016 r.  Na terenie powiatu oleskiego działają również takie punkty, a lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu oleskiego znajduje się pod adresem: http://bip.powiatoleski.pl/1794/657/nieodplatna-pomoc-prawna.html

Jeden z takich punktów działa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, tuż przy Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Punkt jest czynny wg następującego harmonogramu:

  1. w poniedziałki i wtorki – w godz. od 14:00 do 18:00;
  2. środy i czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00;
  3. w piątki - w godz. od 10.00 do 14.00.

Porady prawne udzielane są dla:

Pomoc w punktach prawnych obejmuje:

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie w Rudnikach.

Wersja XML