Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie

Brak opisu obrazka
_____________________________________________________________________________________________________


W dniu 23.05.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki podpisał umowę dot. przyznania pomocy na realizację operacji „Remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie”.

Zadanie polega na remoncie istniejącej sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie, poprzez wykonanie następujących prac remontowo-budowlanych:

Efekty przeprowadzonej operacji:

Termin zakończenia operacji przewidziano na koniec października 2019 roku.

Suma kosztów operacji: 90.942,46 zł

Dofinansowanie: 50.486 zł


Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cel operacji: Powstanie nowoczesnej Sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Wersja XML