Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty nabór do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

DOCXKwestionariusz zgłoszeniowy

DOCXOświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

DOCXOświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

DOCXREGULAMIN RIP.docx

Wersja XML