Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyki obrzędowej

Organizowany od 18 lat Konkurs Plastyki Obrzędowej wprowadza nas w świat rodzimych obrzędów i zwyczajów, jest formą ich popularyzacji wśród młodego pokolenia. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem naszych „korzeni”, a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność i swoje jedyne , niepowtarzalne barwy.

W konkursie udział wzięło 166 uczestników reprezentujących 5 różnych województw / opolskie, śląskie, dolnośląskie, świętokrzyskie i po raz pierwszy lubelskie/ oraz partnerską gminę z Czech. Biorąc pod uwagę głównie tradycje ludowe i estetyczne wartości prezentowanych prac komisja składająca się z etnografów z Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej przyznała nagrody i wyróżnienia w regulaminowych kategoriach.

Wśród laureatów konkursu znalazło się wielu twórców z terenu naszej gminy oraz uczniów miejscowych szkół.

W kategorii zdobienia jaj wielkanocnych – dorośli – II miejsce –Teodora Jabłońska z Dalachowa W kat. dzieci : III miejsce – PSP Żytniów kl.V i VI oraz wyróżnienie Oliwia Jasianek z PSP w Dalachowie

Za palmy wielkanocne II lokatę zajęli uczniowie klasy Vi VI z PSP w Żytniowie.

W kategorii koszyczków wielkanocnych wyróżnienia otrzymały Anna Pawlaczyk z Bobrowy oraz uczennica PSP w Dalachowie – Agata Adamska.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy wykonała pani Wiesława Grzybowska z Jaworka, III nagrodę otrzymała wieś Odcinek , a wyróżnienia : Mariola Karmańska z Młynów i wieś Bobrowa.

Za maski kolędnicze II nagrodę otrzymali uczniowie PSP w Żytniowie a III - Monika Kałwak z PSP w Dalachowie. Z kolei za „Marzanny” I miejsce zajęła Karolina Wolna oraz wyróżnienie – Ania Pinkosz ze szkoły w Dalachowie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali również Michał Kałwak i Ania Żydziak / nauczanie indywidualne/.

Najpiękniejszą choinkę / kategoria ozdoby choinkowe/ przystroiły dzieci z klasy II PSP w Dalachowie. II miejscew tej kategorii zajęły dzieci z klasy III PSP w Cieciułowie, a III – Bartosz Tobis z Rudnik.

Za szopki bożonarodzeniowe I lokata przypadła Mateuszowi Mencfelowi z kl.VI PSP w Dalachowie, natomiast III – Ilonie Pawelec z kl.VI PSP w Dalachowie.

W kategorii tradycyjnych ozdób z bibuły i papieru za całokształt prezentowanych kwiatów I miejsce zajęła pani Irena Tobis z Jaworka. II miejsce – Lidia Surlej z Zytniowa, III – Katarzyna Kapica z Rudnik. oraz wyróżnienie – Joanna Włoch z Janinowa. W kategorii prac dziecięcych : I miejsce - Kamil Gońda z Dalachowa,
II – Izabela Sieradzka z Przedszkola w Dalachowie.

Za najlepsze pieczywo obrzędowe i wypieki świąteczne nagrody otrzymały:
II miejsce za babkę wielkanocną – Zofia Jaworek z Rudnik oraz wyróżnienia Marianna Wróbel z Dalachowa / za chleb/, Bożena Chęcińska z Chwił / za pączki/, Małgorzata Gawłowska z Odcinka / za śląskie ciasteczka weselne/
W kategorii dzieci: za najpiękniejszy mazurek wielkanocny I miejsce – Mateusz Młynarczyk z PSP Dalachowie, II miejsce – za drożdżowy kołacz weselny – Ania Dzierżak – PSP Dalachów , i dwa równorzędne III miejsca -za pierniczki świateczne -Julia Dolik i Milena Zimnowoda oraz Małgorzata Bienias i Milena Zimnowoda z PSP w Dalachowie za kołacz drożdżowy.

Nagrody pieniężne i książkowe ufundowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu oraz GOKSiR w Rudnikach. W uroczystości posumowania konkursu oraz otwarcia wystawy, oprócz licznie zgromadzonych twórców , udział wzięli zaproszeni goście reprezentujący władze województwa, powiatu i gminy. Zaszczycili nas również swoją obecnością przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych z Opola, Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz przedstawiciele regionalnych mediów.

Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Kultury w Rudnikach.
Salę na zorganizowanie wystawy udostępniło Gimnazjum Publiczne
w Rudnikach – za co serdecznie dziękujemy!

Wystawę oglądać można było od 7 do 16 października br. W czasie jej trwania miały miejsce warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży. Obejmowały one tematykę:

1. Zdobienie jaj wielkanocnych . Technikę wykonywania „kroszonek opolskich”
przekazywała młodemu pokoleniu pani Sabina Karwat .

2. Kwiaty z papieru i bibuły . Warsztaty prowadziły : Irena Tobis i Lidia Surlej
laureatki tegorocznego konkursu.

3. Wyroby z gliny . Tajniki wykonywania gwizdków odpustowych z gliny
przekazywał młodzieży – Bogdan Jasiński – etnograf MWO w Opolu.

W warsztatach udział wzięło około 200 uczniów szkół z terenu całej gminy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML