Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

 

Informacja dla wszystkich mieszkańców
GMINY RUDNIKI:

 

 

W dniach od 8 do 23 stycznia br.

u Sołtysa będą dostępne

„Książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019”

Prosimy mieszkańców o odbiór książeczek u Sołtysa.

 

                                                        Wójt Gminy Rudniki

                                                                           /-/ Grzegorz Domański

Wersja XML