Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi

Brak opisu obrazka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Mamy zaszczyt poinformować iż w dniu 4 grudnia 2018 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn.:

„Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi – etap I”

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja, jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych

Celem planowanej operacji jest zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych poprzez utworzenie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.

W wyniku osiągnięcia celu będzie można korzystać z szerokiej oferty kulturalnej.

Poprzez utworzenie Centrum noszącego znamiona „muzeum” Gmina Rudniki chce zaoferować swoim mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiej oferty kulturalnej. Utworzenie centrum pozwoli na zaoferowanie mieszkańcom dodatkowych zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności małej wiejskiej gminy.

Projekt obejmuje:

  1. Wykonanie termomodernizacji budynku poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych ogrzewanej części „Gminnej Izby Tradycji”, zmianę pokrycia dachowego budynku, częściową wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
  2. Zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia magazynowego na  „Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” poprzez m.in.: wykonanie posadzek, robót tynkarskich, elektrycznych.
  3. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt m.in..:

Suma kosztów operacji to ok 804 000,00 zł

Wysokość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł

 

Wersja XML