Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy obiekt sportowy w Cieciułowie

Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki.jpeg

W dniu 30.08.2018 roku dokonano odbioru pierwszego zadania - „Budowa boiska w Cieciułowie” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Rudniki”. Wszelkie roboty budowlane wykonywała firma „CHEM-TECH” Paulina Kaczmarska z Wielunia.

Miejscowość Cieciułów zyskała nowoczesny, bezpieczny obiekt o wymiarach 29 x 17 m, w którym rozszerzono zakres funkcjonowania o nowe dyscypliny sportowe takie jak siatkówka czy piłka ręczna. Ponadto dzieci szkolne oraz mieszkańcy sołectwa uprawiać mogą również koszykówkę.

Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub 2017.

Wartość inwestycji 155 tys. zł z czego 50% stanowi pozyskane dofinansowanie.

Przed realizacją Po realizacji
DSC02722.jpeg 20180829_091030.jpeg
DSC02711.jpeg 20180829_091246.jpeg
DSC02720.jpeg 20180829_091044.jpeg
  20180829_091554.jpeg

Z początkiem września br. rozpoczną się prace nad realizacją drugiego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mirowszczyźnie” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworznie. Zgodnie z umową prace zakończą się do 31 października 2018 r.

Wartość inwestycji 185 tys. zł z czego 50% kosztów kwalifikowanych to pozyskane dofinansowanie.

Oprócz wymienionych powyżej inwestycji, Gmina Rudniki wybudowała przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki następujące obiekty:

Warto nadmienić, że w najbliższym czasie wykonane zostanie oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Dalachowie. Pozwoli to na wydłużenie czasu z jego korzystania i umożliwi aktywność sportową m.in. osobom uczącym się czy pracującym do godzin popołudniowych. Ponadto rozpoczęto czynności dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w miejscowości Żytniów (wraz z oświetleniem, piłkochwytami i wyposażeniem w niezbędny sprzęt sportowy). Na przyległym boisku trawiastym wykonane zostaną nowe bramki piłkarskie – młodzieżowe i piłkochwyty. Termin sporządzenia dokumentacji technicznej koniec 2018 roku.

W kolejnym roku gmina podejmie czynności mające na celu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i w konsekwencji powstanie kolejne syntetyczne boisko sportowe.

Wersja XML