Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS - informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje,
że Punkt Konsultacyjny w ramach, którego psycholog udziela wsparcia/poradnictwa dla mieszkańców Gminy Rudniki,
od dnia 01 września 2018 r. będzie prowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji   w Rudnikach.

PUNKT KONSULTACYJNY

 

każdy II i IV czwartek miesiąca w godz. 17.30 – 19.30

 

Pomoc psychologiczna w formie konsultacji, porad dla:

 

 

porad udziela:

 

Anna Krzykawiak – Pinkosz – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, tyflopedagog, oligofrenopedagog

 

tel. 883 316 423

 

 

 

 

Wersja XML