Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizujemy kolejne drogi w gminie

 

6 sierpnia br. gmina Rudniki podpisała umowy na remont kolejnych dwóch dróg gminnych. Drogę dojazdową w Mirowszczyźnie o dł. 250 m wyremontuje firma REMOST z Olesna, natomiast roboty na drodze w Brzezinach Cieciułowskich realizowała będzie firma TOMBUD z Olesna.

W Mirowszczyźnie roboty zakończą się do 16.10.2018 r., natomiast w Brzezinach Cieciułowskich remonty potrwają do 25.09.2018 r.

Łączne wydatki na ww. prace to kwota 175 tys. zł. Są to środki z budżetu gminy.

Modernizacja obydwu dróg na pewno będzie sprawiała pewne utrudnienia w ruchu lokalnym, jednak są to prace konieczne. Liczymy na wyrozumiałość ze strony mieszkańców. 

 

Wersja XML