Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Opis zadania: Opracowanie 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Jaworzno Bankowe (wskazanym w załączniku nr 4), Faustianka (wskazanym w załączniku nr 5), Żytniów (wskazanym w załączniku nr 6)
Termin składania ofert: 12.07.2018 r. godz. 9.00
Dokumenty: ZIPZAPYTANIE OFERTOWE - MPZP2018.zip
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 05-07-2018 r.: PDFwyj20180705.pdf
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 09-07-2018 r. PDFwyj20180709.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinf20180712.pdf

Wersja XML