Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyły prace związane z przebudową parku w Rudnikach

Logo Park.jpeg

Informujemy, iż 27 kwietnia 2018 roku firma wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego Radosław Cymer „BRUK-REM-BUD”  rozpoczęła prace związane z  przebudową i zagospodarowaniem parku w Rudnikach. Prace polegają na przebudowie zasilającej napowietrznej linii energetycznej (wraz z wymianą oświetlenia) oraz zagospodarowaniu terenu parku tj.:

 

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi - 286.019,89 zł, z czego pozyskana  dotacja to 165.517,00 zł.

 

Wierzymy, że poprzez stworzenie miejsca wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej wzrośnie atrakcyjność naszego obszaru. Wierzymy również w to, że park będzie ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji  naszych mieszkańców oraz gości odwiedzających naszą gminę.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Wersja XML