Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postoje mammobusów w II kwartale 2018 roku

Postoje mammobusów w II kwartale 2018 roku w Gminie Rudniki:

18.05.2018 od 9:00 do 15:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2

30.05.2018 od 9:00 do 15:00 przy Przychodni ul. Żeromskiego 1 w Rudnikach
 

Wersja XML