Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe zajęcia w szkołach

Logotypy  - EFS.jpeg

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

 

W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.„Wiedza to potęga” oraz ‘Czas na lepsze zapamiętywanie”.

W projektach uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy oraz oddział gimnazjalny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnikach. Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia ogólnego  poprzez objęcie uczniów kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania  na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie kwalifikacji nauczycieli przy wykorzystaniu innowacyjnej metody edukacyjnej „BYSTRZAK”.

W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, tablice do technik pamięciowych, do map myśli, rozwijające koncentrację, kreatywność, zestawy książek, płyty z muzyką, materiały plastyczne, zestaw do eksperymentów itp.

Zajęcia projektowe cieszą się dużą popularnością. Dzieci z ochotą uczestniczą w przeprowadzanych eksperymentach. Forma przeprowadzania zajęć okazuje się być trafną formą w przekazywaniu wiedzy uczniom.

 

 

Wersja XML