Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

 1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele nieruchomości zameldowani na pobyt stały na terenie gminy Rudniki.
 2. Dotację można otrzymać do przyzagrodowej biologicznej oczyszczalni ścieków posiadającej deklarację zgodności z normą PN-EN-12566-3 wraz z jej późniejszymi modyfikacjami, zlokalizowanej w miejscowościach, w których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej tj.: Bobrowa, Nowy Bugaj, Chwiły, Brzeziny Cieciułowskie, Borek, Bliźniaki, Dalachów („Gabryśka”), Faustianka, Janinów, Jaworek („Dolny”), Julianpol („Kąty”, „Parkiecie”), Mirowszczyzna, Kuźnica, Łazy, Mostki, Odcinek, Polesie, Porąbki, Pieńki, Słowików, Stawki Żytniowskie, Żurawie, Hajdamaki, Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Kuźnica Żytniowska, Stawki Cieciułowskie.
 3. Dopuszcza się przyznanie dotacji do przyzagrodowej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowościach nie wymienionych powyżej, w sytuacji gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione. Na potwierdzenie tego faktu ubiegający się o dotację załącza do wniosku opinię eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
 4. Dotacja może być udzielona jednorazowo do jednej oczyszczalni do wysokości 5 000,00 zł.

Wymagania formalne  zamieszczaone  są tutaj - PDFWarunki formalne.pdf (197,70KB)

Ponżej przedstawiamy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację.

DOCWniosek o dotację (33,00KB)

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) wybudowanie przydomowej  oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia eksploatacji  o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Poniżej druk zgłoszernia:
DOCzgłoszenie eksploatacji oczyszczalni.doc (37,50KB)

 

 

 

 

Wersja XML