Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kultura ludowa po dwóch stronach Prosny

"Kultura ludowa po dwóch stronach Prosny" – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, we współpracy z: Lokalną Grupą Działania Górna Prosna, Gimnazjum Publicznym im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach, Przedszkolem Publicznym w Rudnikach i Panem Mieczysławem Pawlaczykiem.


 plakat 2017 EDUKO.jpeg

 

Wersja XML