Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 23 maja 2017 roku /wtorek/ godz. 11.00 XXIV sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego – uchwała Nr XXIV/178/2017;
  2. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej – uchwała Nr XXIV/179/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXIV/180/2017;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXIV/181/2017;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXIV/182/2017.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Informacja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rudniki.
 8. Poznanie funkcjonowania regionalnej instalacji odpadów komunalnych – wyjazd do Gotartowa.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML