Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Rudnikach serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Jaworek na spotkanie wiejskie, mające na celu wybór sołtysa, w dniu 25-04-2017 r. (wtorek) o godz. 19.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej frekwencji tzn. 1/5 uprawnionych do głosowania, zarządza się II termin zebrania w dniu 25.04.2017 r. (wtorek) o godzinie 19.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach.

Prosimy mieszkańców wsi Jaworek o liczne przybycie.

Wersja XML