Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

            Nr 0050.35.2017  z dnia 31.03.2017 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Lp

 

Nr działki
nr k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr Kw

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

   cena wywoławcza bez podatku VAT

 

1

 

32

  k.m. 1

 

Jaworzno Polesie

 

OP1L/000

55356/2

 

1,2220

Strefa niezurbanizowana rolno-leśna - N.RL, tereny gruntów rolnych produkcyjnych

Nieruchomość rolno leśna,  w kształcie prostokąta

 

19.05.2017 r.

 

47 000,00

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

 

Wersja XML