Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w systemie oświaty

Zmiany w systemie oświaty

27 stycznia 2017 roku Rada Gminy Rudniki przyjęła dwie uchwały dotyczące zmian w systemie oświaty. Pierwsza z nich dotyczy likwidacji Punktu Filialnego w Rudnikach Szkoły Podstawowej w Dalachowie w związku z utworzeniem ośmioletnich szkół podstawowych. Druga uchwała natomiast dotyczy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Uchwała zakłada przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. W gminie Rudniki docelowo będzie istniało 5 ośmioletnich szkół podstawowych w: Cieciułowie, Dalachowie, Jaworznie, Rudnikach i Żytniowie.  

                Uchwały zostaną niezwłocznie przedstawione do Kuratorium Oświaty w Opolu, muszą być zaopiniowane pozytywnie przez Kuratora, a Rada Gminy Rudniki w terminie do 31.03.2017 r. przyjmuje ostateczną wersję uchwały o systemie oświaty w gminie Rudniki.

                Oprócz zmian systemowych w oświacie w najbliższym czasie czekają nas również konkursy na dyrektorów szkół w Cieciułowie, Dalachowie i Żytniowie, gdyż kończą się ich kadencje.

Wersja XML