Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.77.2016 z dnia 05.09.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.
[ha]

Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodaro-
wania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

178/2

Rudniki

OP1L/
00028211/6

0,6800

R IVb -0,2960
R V -0,2970
Ps IV -0,0870

strefa osadnicza, osadniczo-mieszkaniowa

140,00

4 lata

30.06
każdego
roku

2

2

180/3

Rudniki

OP1L/
00028211/6

0,0972

R V- 0,0972

strefa osadnicza

20,00

4 lata

30.06 każdego
roku

3

2

180/4

Rudniki

OP1L/
00028211/6

0,0209

R V- 0,0209

strefa osadnicza

10,00

4 lata

30.06 każdego
roku

4

2

180/5

Rudniki

OP1L/
00028211/6

0,2564

R V - 0,2564

strefa osadnicza

50,00

4 lata

30.06 każdego
roku

5

2

180/6

Rudniki

OP1L/
00028211/6

1,0415

R IVb - 0,5790
R V - 0,2555
Ps IV - 0,2070

strefa osadnicza, osadniczo-mieszkaniowa

210,00

4 lata

30.06 każdego
roku

6

5

73

Żytniów

OP1L/
00052855/9

1,4200

R VI - 1,4200

tereny rolnicze

280,00

4 lata

30.06 każdego
roku

7

1

130/2

Jelonki

OP1L/
00032903/5

0,2500

R V - 0,2500

strefa niezurbanizowana rolno-leśna

50,00

4 lata

30.06 każdego
roku

 

Wersja XML