Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie przebudowy drogi w Bobrowie


Zakończenie przebudowy drogi w Bobrowie


Zakres przebudowy drogi na długości 200m obejmował:

- wykonanie rozbiórki istniejącej podbudowy i  wykonanie nowej
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej jezdni o szerokości 4m

Wykonano również dwustronne pobocza o szerokości 0,5m oraz nawierzchnię zjazdów z masy asfaltowej.Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML