Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.60.2016 z dnia 07.07.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.
[ha]

Opis nierucho
- mości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1105

Odcinek

OP1L/000
37508/1

0,1700

Ł IV - 0,1700

strefa
niezurbanizowana
rolno – leśna,
chroniona

50,00

4 lata

30.06 każdego roku

 

Wersja XML