Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudniki

W ramach Nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wszystkie posesje w naszej gminie zostały wyposażone w komplet pojemników na selektywną zbiórkę. Został również uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK), a mimo to są miejsca, gdzie odpady są podrzucane. Na przystanku w miejscowości Odcinek notorycznie podrzucane są worki z odpadami. Przed bramą wjazdową do PSZOKu nieustannie zostawiane są odpady. Zabrania się podrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych.

Apelujemy o przestrzeganie zasad i dowożenie odpadów w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK–u oraz o nie podrzucane odpadów pod bramę PSZOKu i w lasach.

PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach:

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty można oddać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

Wersja XML