Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

 

            W dniu 15 marca 2016 r. zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły się, podobnie jak w latach ubiegłych, w dwóch grupach wiekowych:

I  grupa – uczniowie szkół podstawowych

II grupa – uczniowie gimnazjum

            Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

            Organizatorem jest Oddział Gminny  Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnikach przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz jednostka OSP w Rudnikach.

            Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie pisemnej. Wzięło w nich udział
15 uczniów.

 

Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:

 1. St.kpt. Mariusz Koziński       -   Przewodniczący
 2. Maria Dorczyńska                  -   Sekretarz
 3. Jan Stasiak                             -   Członek
 4. Kaczmarek Eugeniusz           -   Członek
 5. Kościelna Katarzyna              -   Członek

 

Po dokonaniu oceny prac pisemnych i rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa / szkoły podstawowe /

1 miejsce  -  Szymon Maryniak  /SP  w Żytniowie/

2 miejsce  -  Nicola Ośródka      /SP  w Cieciułowie/

3 miejsce  -  Amelia Łęgosz       /SP  w Cieciułowie/

4 miejsce  -  Kacper Borecki      /SP  w Żytniowie/

 

II grupa wiekowa / gimnazjum /

1 miejsce  - Filip Napieraj            /Gimnazjum w Rudnikach/

2 miejsce  - Wiktoria Surowa       /Gimnazjum w Rudnikach/

3 miejsce  - Karolina Kaczmarek  /Gimnazjum w Rudnikach/

            Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez  Wójta Gminy Rudniki i firmę Punkt Skupu Złomu WIK-MET Paweł Górazda.

Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele miejscowych szkół: Aleksandra Kaczmarek, Jolanta Kubacka, Beata Patyk i Katarzyna Pawlaczyk.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością spraw ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy ich opiekunom za pracę i czas poświęcony przygotowaniom do konkursu.

W dniu 31 marca br. w  Oleśnie odbędą się eliminacje powiatowe turnieju, w których wezmą udział wymienieni wyżej uczniowie. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML