Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia - Rudniki ul. Targowa 2

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.3.2016 z dnia 04.01.2016 r.

W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

L.p.

Adres lokalu

Nr działki
i nr Kw.

Pow. lokalu  w m2

Opis lokalu

Przeznaczenie lokalu

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu bez podatek VAT

Termin
wnoszenia
opłat

Okres najmu

 

1

 

Rudniki
ul. Targowa 2

6.1
Kw. nr OP1L/
000
35335/3

 

31,92

Lokal użytkowy nr 6.1
ściany wytynkowane,
podłoga betonowa

działalność usługowo - handlowa

 

191,51

 

Do 10 –go każdego
miesiąca

 

4 lata

 

2

 

Rudniki
ul. Targowa 2

6.3
Kw.  nr OP1L/
000
35335/3

 

59,05

Lokal użytkowy nr 6.3
składający się z 2
pomieszczeń oraz zaplecza
sanitarnego, ściany, wytynkowane, podłoga betonowa

działalność usługowo – handlowa

354,30

Do 10 –go
każdego
miesiąca

 

4 lata

 

Wersja XML