Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 5 marca br. zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły się, podobnie jak w latach ubiegłych, w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie gimnazjum
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnikach przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie pisemnej i ustnej.
Wiedzę uczestników oceniało jury, które wyłoniło najlepszych uczestników.
Wezmą oni udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 17 marca w Oleśnie :

I grupa wiekowa / szkoły podstawowe /
1 miejsce - Tomczyk Aleksandra /Szkoła Podstawowa w Jaworznie/
2 miejsce - Lukas Zuzanna /Szkoła Podstawowa w Dalachowie/
3 miejsce - Kluba Magdalena /Szkoła Podstawowa w Jaworznie/

II grupa wiekowa / gimnazjum /
1 miejsce - Kabata Anita /Gimnazjum w Rudnikach/
2 miejsce - Pecela Szymon /Gimnazjum w Rudnikach/
3 miejsce - Stasiak Bartłomiej /Gimnazjum w Rudnikach/
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, cenne nagrody książkowe, słodycze i przybory do pisania ufundowane przez Wójta Gminy Rudniki, Ochotniczą Straż Pożarną w Rudnikach i Żytniowie oraz Pana Tadeusza Mońkę.
Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele miejscowych szkół: Beata Patyk, Jolanta Kubacka, Jolanta Wiatr, Aleksandra Kaczmarek i Bogdan Szyszka.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością spraw ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy ich opiekunom za pracę i czas poświęcony przygotowaniom do konkursu.
DSCN2588.jpeg DSCN2599.jpeg DSCN2603.jpeg
Wersja XML