Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach

Od stycznia 2016 roku w gminie Rudniki został utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Na terenie powiatu oleskiego będą 3 takie punkty, w tym jeden w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, tuż przy Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Punkt jest czynny wg następującego harmonogramu:

  1. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 11.00 do 15.00
  2. w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00.

Porady prawne udzielane są dla:

Pomoc w punktach prawnych obejmuje:

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie w Rudnikach.

Wersja XML