Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Giełda pomysłów

Informujemy, że na Radzie Gminy Rudniki w dniu 31.08.2015 roku ze wszystkich zgłoszonych zadań do GIEŁDY POMYSŁÓW radni wybrali 3 zadania do realizacji w roku 2016. Inwestycje te zostaną wpisane do planu budżetu na przyszły rok. Wstępnie zostaną również określone przybliżone koszty i zakresy tych zadań.

Wybrane przedsięwzięcia to:

  1. Utworzenie bezpiecznego kąpieliska na terenie zalewu w Młynach
  2. Zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a posiadłością Państwa Sieradzkich w Żytniowie
  3. Zagospodarowanie stawu przy szkole w Cieciułowie.

Nadmieniamy również, że wszystkie ww. przedsięwzięcia wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Wersja XML