Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Giełda Pomysłów

Giełda Pomysłów

Wójt zaprasza Mieszkańców Gminy Rudniki do współdecydowania o wydatkach z budżetu gminy na 2016 rok.  

Do 14 sierpnia br. każdy Mieszkaniec Gminy Rudniki może zgłosić zadanie/-a do realizacji w ramach budżetu na rok 2016 przesyłając swoją propozycję pocztą internetową na adres: lub poprzez osobiste złożenie pisma w sekretariacie urzędu gminy /I piętro/ .

Prosimy o wskazanie nazwy dla zgłaszanego zadania oraz krótki opis przedsięwzięcia.

Zadanie tj. każda inicjatywa obywatelska ma mieć wpływ na rozwój gminy Rudniki i jej celem ma być zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu m.in.:
- budowy lub remontu elementu infrastruktury,
- działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Mogą to być drobne zadania lub większe przedsięwzięcia inwestycyjne, ale koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł.

Zadanie musi być również zgodne z prawem oraz mieścić się w zakresie kompetencji gminy.

Lista zaproponowanych zadań zostanie wywieszona w II połowie sierpnia br. na stronie internetowej gminy Rudniki www.rudniki.pl. Każde zadanie wstępnie zostanie wycenione przez pracowników urzędu gminy oraz przedstawione na posiedzeniu Rady Gminy w Rudnikach. Radni podejmą decyzję, które zadania wejdą do realizacji w ramach budżetu na 2016 rok.

Zapraszamy do przesyłania propozycji zadań do „Giełdy Pomysłów”. 

Może właśnie Twój pomysł zostanie zrealizowany w budżecie gminy Rudniki w 2016 roku.

Wersja XML