Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

Trwają prace nad dokumentem strategii rozwoju gminy Rudniki na lata 2015-2025. Strategia ta ma być dokumentem, który pokaże kierunki rozwoju gminy. Będzie więc pewnego rodzaju scenariuszem długofalowych działań gminy. Dla potrzeb opracowania strategii została powołana Rada Liderów Lokalnych składająca się z przedstawicieli różnych instytucji, reprezentantów młodzieży, szkół, kultury itp. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad tym dokumentem i wnieśli swoje pomysły i spostrzeżenia.

W chwili obecnej Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. przygotowuje wstępny projekt strategii do którego będziemy wnosić uwagi. Projekt ten zostanie również przedstawiony radnym na sesji Rady Gminy Rudniki.

I w tym miejscu chcemy poinformować, że każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł wnieść swoje uwagi do strategii przed jej zatwierdzeniem przez radę gminy w trybie tzw. konsultacji społecznych. O terminie konsultacji poinformujemy na stronie internetowej w stosownym czasie.

Informujemy ponadto, że trwają również prace nad strategiami rozwoju dla Powiatu Oleskiego i dla Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. Są to sprawy dla nas ważne zwłaszcza strategia LGD, gdyż od tego dokumentu będą zależały możliwości i kierunki działania w przyszłym okresie programowania. To my sami możemy teraz zdecydować na jakiego rodzaju projekty będziemy mogli składać wnioski w kolejnych latach i pozyskiwać na nie pieniądze.

Już dziś sygnalizujemy o konieczności zaangażowania się mieszkańców gminy Rudniki w proces konsultacji społecznych tych wszystkich dokumentów, o czym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Wersja XML