Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt odpowiada - ROK 2015

Pytanie: Witam, pytanie mam odnosnie drogi we wsi Kuznica ,kiedy wkoncu doczekamy sie asfaltu ,chodzi o odcinek drogi od znaku Kuznica w kierunku wsi Dalachow lub Gana . Bo z tego co widac to wszędzie sie da tylko nie tu ,nie macie pieniędzy na 2,5 km afaltu!!?
Artur Wilk
Odpowiedź: Droga w miejscowości Kuźnica od krzyża w kierunku Gany jest drogą powiatową. Nie jesteśmy w stanie określić kiedy zostanie ona wykonana. Odnosząc się do drogi będącej własnością gminy od krzyża w kierunku Dalachowa informuję, że realizacja tej drogi wpisana jest w Plan rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015-2020. W bieżącym roku rozpoczną się prace projektowe związane z budową drogi Kuźnica - Dalachów. 
   
Pytanie: Witam. Mam pytanie odnośnie przystanków autobusowych na drodze krajowej 43, a dokładniej na Janinowie. Są one nieoświetlone i nie prowadzi do nich żaden chodnik. Dzieci muszą niebezpiecznie przechodzić na drugą stronę jezdni. Nie ma tam pasów! Jedynym działaniem w zakresie bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku było postawienie znaku "Uwaga Piesi". Czy gmina może zrobić coś więcej? Czy jakiekolwiek działania są w zakresie prac gminy czy GDDKiA? Proszę o jak najszybszą odpowiedź! Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców!
Mateusz Kot
Odpowiedź: W związku z Pana zapytaniem czy gmina może podjąć działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z przystanków autobusowych w Janinowie wyjaśniam, że zarządca drogi nr 43 jednostka GDDKiA w Opolu,  po naszej interwencji ustawiła jedynie znaki ostrzegawcze „Uwaga piesi”. Gmina nie ma możliwości prowadzenia inwestycji czy prac remontowych na obiekcie nie będącym mieniem komunalnym gminy. W załączeniu odpowiedź GDDKiA Oddział w Opolu w poruszonym przez Pana temacie. PDFGDDKiA.pdf (350,40KB)

Pytanie:

Chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące pytanie.klub z żytniowa z uwagi na remont boiska kozysta z obiektów na bugaju i w rudnikach. ponosi z tego tytułu koszty .jak wiem obiekty należą do gminy i nie powinno być tak jak obecnie.jakiekolwiek koszty powinny być uwzględnione w budrzecie gminy .przecież nie jest winą klubu z żytniowa że boisko nadal nie jest czynne.gdzie jest wsparcie dla zaistniałej sytuacji.wydaje mi się że gmina powinna sama pomóc klubowi z żytniowa.z tego co się dowiedziałem chodzi o koszty koszenia i wysypania linii.dla gminy to małe koszty dla klubu znaczące - Robert Adamski

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie, na wniosek działaczy LZS-u Żytniów i mieszkańców wsi dotyczący poprawy stanu murawy boiska i bezpieczeństwa użytkowników, Rada Gminy Rudniki podjęła decyzję o jej remoncie. Ze względu na kończący się okres programowania (brak możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych) zadanie wykonano ze środków własnych. Przed przystąpieniem do prac ziemnych omówiono wszelkie niedogodności wiążące się z inwestycją (w tym korzystanie z boisk piłkarskich innych klubów sportowych). Jak Panu wiadomo do 29.12.2014 roku LZS-y wnioskowały o dotacje w ramach konkursu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” przedkładając własne projekty budżetów (z przeznaczeniem środków na poszczególne zadania).

 Jesteśmy świadomi, że korzystanie ze wspólnych boisk wiąże się z wieloma utrudnieniami (dojeżdżanie piłkarzy na mecze piłkarskie czy treningi), lecz przyczynia się również do częściowych oszczędności (wspólne koszenie trawy czy wysypywanie linii). Ze względu na tegoroczną suszę boisko piłkarskie w Żytniowie wymagało niewielkich nakładów finansowych klubu. Kwestię ustaleń zadań i ponoszenia środków na wspólnie użytkowane obiekty pozostawiono prezesom klubów.

 Ze względu na fakt, że podczas wcześniejszych modernizacji boisk piłkarskich (2005 r. – Rudniki, 2013 r. – Cieciułów) kluby sportowe z Rudnik i Bugaja Nowego rozgrywały mecze na innych boiskach i nie dostały gratyfikacji finansowych, również zespół sportowy z Żytniowa nie może otrzymać dodatkowego wsparcia. Obecnie samorząd gminy wspiera działanie mieszkańców polegające na poprawie infrastruktury sportowej. W ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi oraz pracy mieszkańców powstaną piłkochwyty z 3 stron boiska piłkarskiego.

Pytanie: Szanowni Państwo, niniejszym zwracam się z prośbą o podanie terminu najbliższej sesji Rady Gminy Rudniki, jak również przedstawienie porządku obrad i przesłanie projektów uchwał.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana zapytanie z dn. 28.04.2015r. informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się 05.05.2015r. o godz. 13.00.  Porządek obrad i projekty uchwał dostępne są na stronie www oraz BIP gminy Rudniki.
Linki do stron: Informacja, Projekty uchwał Rady Gminy VII kadencji.

Wersja XML