Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie budowy elektrowni wiatrowych

20.04.2015 roku w Urzędzie Gminy w Rudnikach odbyło się spotkanie w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rudniki.

W spotkaniu mieli wziąć udział: przedstawiciele urzędu gminy, radni, przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele sołectw w liczbie do 15 osób.

Spotkanie miało na celu uzgodnienie możliwości rozwiązania najważniejszego obecnie problemu z udziałem przedstawicieli wszystkich stron: sołectw, gminy i inwestora.

W sytuacji kiedy w spotkaniu wzięła udział liczna grupa mieszkańców i wypowiedzi dotyczyły wyłącznie szkodliwości inwestycji i negatywnego wpływu na zdrowie i życie nie było możliwości wypracowania konkretnych rozwiązań. Uczestnicy wielokrotnie podczas spotkania potwierdzali stanowczy sprzeciw odnośnie realizacji inwestycji.

W związku z tak dużym oporem społecznym zarówno wójt, jak i inwestor nie widzą możliwości realizacji przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rudniki.

Wersja XML